Home


Het kan ons allemaal overkomen: problemen met de financiën door onvoorziene omstandigheden zoals echtscheiding, ontslag of ziekte. Of gewoonweg vanwege het klimmen der jaren niet meer exact weten hoe de snelle digitale financiële wereld werkt.

Als u hulp nodig heeft om orde op zaken te stellen, dan kan budgetbegeleiding een mogelijke oplossing zijn. Budgetbegeleiding is een vorm van hulpverlening aan mensen met financiële problemen waarbij gepoogd wordt om de aanvrager een beter zicht te geven op de beschikbare financiële middelen en eventuele schuldenlast.

In eerste instantie wordt nagegaan of u wel al uw rechten benut. Heeft u recht op aanvullende toeslagen? Heeft u recht op kortingen?

Het doel van budgetbegeleiding is dat u leert hoe u uw inkomsten en uitgaven verantwoord kan beheren zodat u na verloop van tijd het eigen budget zelfstandig kunt beheren.

Hierbij beheert u zelf uw budget. U wordt met raad en daad bijgestaan door een budgetcoach. U spreekt samen af wanneer u wat betaalt. De budgetcoach helpt u met het opmaken van een budgetplan, een inventaris van uw eventuele schulden, geeft advies, biedt persoonlijke ondersteuning, onderhandelt met schuldeisers en indien mogelijk wordt er een afbetalingsplan afgesproken.

Er zijn verschillende vormen van budgetbegeleiding. U leest er meer over op deze website.